Lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan

Hagainitiativet är ett nätverk av stora företag, i Sverige. Tillsammans visar vi ledarskap för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.

Nyheter

Klimatledarskap i näringslivet

Hagainitiativets klimatmål till 2030 är att uppnå nettonoll eller halvering av utsläppen, jämfört med 2020.

 

I Hagainitiativet ingår; Axfood, Coca-Cola Europacific Partners, Folksam, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s Sverige, Preem, Stena Recycling och Swedbank.

0
Företag
0
Mdr SEK Omsättning
0
Anställda
0
Mton CO2e utsläppsminskning

Vd:arna har ordet

Veckans hagablogg

Säkra klimatmålen med hjälp av bolagets avtal

Företag som vill accelerera sin roll i klimatomställningen gör klokt i att koppla ihop hållbarhet och juridik, där bolagets avtal kan säkra företagets strategiska mål. En ny bok belyser juridikens roll i hållbarhetsarbetet, där kontrakt utgör ett viktigt element.

Annette Magnusson
Vd och medgrundare, Climate Change Counsel

Om oss