Åtagande

Hagainitiativets vision är ”ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan”. Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan och visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. 

För att bli medlem i Hagainitiativet krävs följande:

  • VD/ledning tar aktivt klimatansvar
  • Ha en förankrad/ambitiös klimatstrategi
  • Beräkna och redovisa klimatpåverkan
  • Ha en minskande utsläppstrend
  • Nettonollutsläpp till 2030 (läs mer under Våra mål)
  • Påverka beslutsfattare för en politik i linje med 1,5 grad

Bakgrund

Hagainitiativet startades i slutet av år 2010. Nätverket består av Axfood, Coca-Cola Europacific Partners Sverige, Folksam, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s Sverige, Preem, Scan Sverige, Stena Recycling, och Swedbank

Företag
0
Mdr SEK Omsättning
0
Anställda
0
Mton CO2e utsläppsminskning
0

Vår strategi

Hagainitiativet jobbar efter visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.
Medlemmar i Hagainitiativet agerar för att tillsammans skapa affärsförutsättningar för detta. Medlemmar agerar förebilder i klimatfrågan för övriga näringslivet.

Hagainitiativet verkar inom näringslivet och för att tillsammans med politiken förbättra förutsättningarna för klimatarbete.

Våra mål

När Hagainitiativet startade upp i slutet av 2010 enades företagen om ett gemensamt klimatmål om att minska utsläppen med minst 40 procent till 2020 i förhållande till frivilligt basår efter 1990. I Hagainitiativets klimatbokslut redovisar varje företag vilka utsläpp de haft under året, tidigare år samt under det valda basåret och vad de avser göra för att nå dessa mål till 2020.

Om oss