Bakgrund

Hagainitiativet startades i slutet av år 2010. Nätverket består av Axfood, Coca-Cola Europacific Partners Sverige, Folksam, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s Sverige, Preem, Scan Sverige, Stena Recycling, och Swedbank.

Hagainitiativet grundades med syfte att minska näringslivets klimatpåverkan, lyfta klimatfrågan som en av de viktigaste framtidsfrågorna och samla företag som tar aktivt klimatansvar. Företagen inom nätverket har satt egna klimatmål om nettonoll till 2030.

Genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet vill Hagainitiativet driva näringslivet i den riktning som behövs för att klara Parisavtalet. Hagainitiativet vill också påverka politiken. Vi tror att höga ambitioner på klimatområdet innebär stora möjligheter för svenska företag, skapar jobb, stärker svensk välfärd och gör företagen internationellt konkurrenskraftiga.

Hagainitiativet som namn har ett stort symbolvärde eftersom ekoparken Haga är en viktig kolsänka och en vacker grön oas med sitt Fjärilsmuseum. Det är också en plats där tunga politiska frågor har avhandlats. Ekoparken Haga summerar därmed det som Hagainitiativet vill uppnå

Företag
0
Mdr SEK Omsättning
0
Anställda
0
Mton CO2e utsläppsminskning
0

Vår strategi

Hagainitiativet jobbar efter visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.
Medlemmar i Hagainitiativet agerar för att tillsammans skapa affärsförutsättningar för detta. Medlemmar agerar förebilder i klimatfrågan för övriga näringslivet.

Hagainitiativet verkar inom näringslivet och för att tillsammans med politiken förbättra förutsättningarna för klimatarbete.

Våra mål

När Hagainitiativet startade upp i slutet av 2010 enades företagen om ett gemensamt klimatmål om att minska utsläppen med minst 40 procent till 2020 i förhållande till frivilligt basår efter 1990. I Hagainitiativets klimatbokslut redovisar varje företag vilka utsläpp de haft under året, tidigare år samt under det valda basåret och vad de avser göra för att nå dessa mål till 2020.