Bli medlem

Vill ni bli medlem i ett av de mest inflytelserika klimatnätverken i Norden? Hagainitiativet har funnits i över tio år. Vi kopplar samman branscher och lyfter affärsnyttan i klimatomställningen. Som medlem får du:

  • Interaktion, kunskap och expertstöd från ett unikt nätverk av klimatambitiösa företag.
  • Delta i exklusiva arrangemang med högprofilerade beslutsfattare och företagsledare
  • Ökad kunskap och omvärldsbevakning från den senaste klimatforskningen och klimatrapporteringen
  • Driva debatten och påverka klimatpolitiken i Sverige, Norden, EU och globalt
  • Bidra till att visa på affärsnyttan i klimatomställningen

Kriterierna för medlemskap är att VD/ledning tar aktivt klimatansvar, att ni vill vara transparenta med er klimatpåverkan och ställer upp på nettonollutsläpp till 2030 förutsatt rätt politik. Årsavgiften 2022 för medlemskapet är 220 000 SEK ex. moms.

Vill ni vara med? Kontakta

Nina Ekelund, generalsekreterare
nina.ekelund[at]hagainitiativet.se

Företag
0
Mdr SEK Omsättning
0
Anställda
0
Mton CO2e utsläppsminskning
0

Om oss