Welcome to Haga Initiative
- Business Climate Leaders

News

Business Climate Leaders

The Haga Initiative's climate goal for 2030 is to achieve net zero or halve emissions, compared to 2020.


Members of the Haga Initiative is: Axfood, Coca-Cola Europacific Partners, Folksam, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s Sverige, Preem, Stena Recycling, Stockholm Exergi and White Arkitekter  Swedbank och White.

0
Companies
0
Bn SEK revenue
0
Employees
0
1,4 Mton CO2e emissions reduction

The CEO's of the Haga Initiative

Latest blog post

EU:s krav på rapportering av icke-finansiell data möjliggör en snabbare omställning

EU är fast beslutet att nå Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till en nivå om max 2 grader och helst max 1,5 grader. Finansbranschen har en nyckelroll i att skapa en hållbar ekonomi och nu kommer krav på ökat ansvar.

Karin Stenmar
Hållbarhetschef, Folksam

About us