Welcome to Hagainitiativet
- Business Climate Leaders

News

Business Climate Leaders

The Haga Initiative's climate goal for 2030 is to achieve net zero or halve emissions, compared to 2020.

 

The Haga initiative includes; Axfood, Coca-Cola Europacific Partners, Folksam, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s Sweden, Preem, Stena Recycling, Stockholm Exergi, Sveaskog and Swedbank.

0
Companies
0
Bn SEK revenue
0
Employees
0
1,4 Mton CO2e emissions reduction

The CEO's of the Haga Initiative

Latest blog post

Är vatten en självklarhet?

Vi, konsumenter och företag, måste arbeta tillsammans för att öka medvetenheten och lyfta vattenfrågan högre. Vi behöver förstå hur klimatkrisen påverkar vattentillgången, vilket i sin tur påverkar vår motståndskraft mot just klimatförändringar. Att detta späds på av avskogning och förlusten av biologisk mångfald, och är tätt sammanlänkat med mänskliga rättigheter. Vatten är en förutsättning för allt liv, klimatet – och gott kaffe.

 

Kajsa-Lisa Ljuden
Head of Sustainability, Löfbergs