Welcome to Hagainitiativet
- Business Climate Leaders

News

Business Climate Leaders

The Haga Initiative's climate goal for 2030 is to achieve net zero or halve emissions, compared to 2020.


I Hagainitiativet ingår; Axfood, Coca-Cola Europacific Partners, Folksam, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s Sverige, Preem, Stena Recycling, Stockholm Exergi,  Swedbank och White.

0
Companies
0
Bn SEK revenue
0
Employees
0
1,4 Mton CO2e emissions reduction

The CEO's of the Haga Initiative

Latest blog post

Kan fler nära relationer vara nästa mått på omställning till en mer cirkulär ekonomi?

I värdekedjor fokuserar vi på att lösa problem för någon efter oss i kedjan. I värdenätverk däremot, hittar vi lösningar tillsammans och med flera aktörer. Genom att samlas kring utmaningar kan vi titta på dem i nytt ljus och hitta lösningar som ligger bortom det vi hade kunnat se i värdekedjan. Det är både resurs- och kostnadseffektivt.

Sara Davidsson
Hållbarhetschef, Stena Recycling