Miljöaktuellt: Klimatmål visar vägen till långsiktig lönsamhet