JM

Climate targets
JMs klimatpåverkande utsläpp ska vara nära noll till år 2030. Det innebär att de ska sänka utsläppen så nära noll det går, på egen hand och längs hela värdekedjan. Målet omfattar såväl scope 1, 2 och 3, dvs byggmaterial, arbetsmaskiner, persontransporter och energianvändning under produktionen samt två år i drift.

How will the target be achieved?
JM har lyckats väl med att minska de egna utsläppen från energianvändning och persontransporter. From hösten 2022 ställer JM krav på att de fordon och arbetsmaskiner som de hyr in till deras arbetsplatser ska ha förnybart i tanken eller vara eldrivna, vilket kommer bidra till en viktig minskning av våra utsläpp. Den stora utmaningen för bostadsutvecklare i allmänhet och så även för JM är utsläppen som uppstår vid tillverkning av materialen som används. From 1 oktober 2022 använder JM klimatförbättrad betong i alla deras platsgjutna konstruktioner i deras svenska projekt. Samtidigt följer och driver JM på utvecklingen av ännu mer klimatsmart betong, testar andra material med lägre klimatpåverkan och arbetar systematisk för att minska avfallet samt utveckla cirkulära flöden.

Genom klimatberäkningar på alla JMs avslutade projekt skaffar de sig kunskap och insikter för att få reda på om de gör rätt och för att kunna fatta beslut om vilka insatser som behövs på deras väg mot nära noll 2030.

Contact
Maria Sandell, hållbarhetschef, JM,

JM is one of the Nordic region's leading housing developers of housing and residential areas and in addition, has the ambition to be an industry leader when it comes to sustainability. We have set an ambitious climate goal. Climate benefit is created when we make important decisions such as introducing climate-improved concrete and ensuring the use of only renewable fuels . We have a long way to go to reach the goal and many more decisions must be made, but if we work together and with close dialogues with our suppliers, our employees, municipalities, researchers and companies both in and outside our own industry, I feel hopeful that we will succeed .

Johan Skoglund
President and CEO, JM

About us