Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners arbetar över 3 000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För helåret 2014 var Preems omsättning 94 miljarder SEK.

Preem’s vision is to lead the transformation towards a sustainable society. Working with sustainability has been an integrated part of our business operation for a long time, and everybody in the company participates in reducing our climate impact. The content of renewable raw material made from Swedish forest industry residues in our fuels has paved the way for the transportation sector in reducing their emissions. By becoming a member in the Haga Initiaive, we have a strong platform together with other companies to show that the industry is part of the solution.

Magnus Heimburg
VD, Preem