Preem

Climate targets
Preems mål är att uppvisa en helt klimatneutral värdekedja senast år 2035. Utsläppen ska minska i samtliga led med särskilt fokus på utsläppsminskningar i de delar av värdekedjan där de är som högst, och där klimatpåverkan snabbast kan minska. Till år 2030 ska utsläppen ha minskat med 30 procent, och utsläppen i Scope 1 och 2 halveras, jämfört basåret 2018.

Hur skall målen nås?
Preem når klimatmålet genom att anpassa raffinaderierna till en förnybar och minskad produktion, växla till hållbara resurser, fånga in och binda koldioxid samt anpassa kunderbjudandet till behoven i ett hållbart samhälle. Störst fokus ligger på att växla över produktionen till förnybara drivmedel. Målet är att producera minst 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel år 2035.

Contact
Katarina Thorling , Chef hållbarhetsutveckling, Preem

Preem’s vision is to lead the transformation towards a sustainable society. Working with sustainability has been an integrated part of our business operation for a long time, and everybody in the company participates in reducing our climate impact. The content of renewable raw material made from Swedish forest industry residues in our fuels has paved the way for the transportation sector in reducing their emissions. By becoming a member in the Haga Initiaive, we have a strong platform together with other companies to show that the industry is part of the solution.

Magnus Heimburg
CEO, Preem

About us