Axfood

Climate targets
Axfood ska ha nettonollutsläpp från den egna verksamheten senast 2030. Axfood ska dessutom verka för en mer hållbar produktion och konsumtion av mat genom att årligen minska klimatpåverkan per kilo såld mat genom en förändrad försäljningsmix, samt påverka bransch, myndigheter och politik för en minskad klimatpåverkan från matproduktionen. Axfood ska även arbeta för ett fossilfritt svenskt jordbruk till 2030.

How will the targets be achieved?
Axfood arbetar för fortsatt minskade utsläpp i egen verksamhet genom grön el, fossilfria transporter, köldmedia som inte är klimatpåverkande och färre tjänsteresor med flyg. En ökad försäljningsandel hållbarhetsmärkta varor, halverat matsvinn, plastbantning och användning av förnyelsebar och återvunnen råvara till förpackningar bidrar också till minskade klimatutsläpp. Axfood ställer krav på externa åkerier om att köra fossilfritt senast 2030 och att leverantörer av egna märkesvaror ska sätta mål om nettonollutsläpp. Ett aktivt arbete görs för att på olika sätt påverka politiken till mer hållbara beslut för att driva på den gröna omställningen i mat-Sverige. Rapporten Mat 2030 är Axfoods eget förslag till en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige med över 100 konkreta förändringsförslag som publicerats årligen sedan 2016.

Contact
Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood,

First and foremost, we have to work with our own business. In this case, it comes down to decreasing energy consumption, making our transports more efficient and reducing food waste.

Klas Balkow
President and CEO, Axfood AB

About us