Folksam

Climate targets

Folksamgruppen har två övergripande klimatmål: Nettonollutsläpp av växthusgaser i den egna verksamheten till 2030 och i placeringsportföljerna till 2050. Under 2021 presenterades även delmål till 2025 för placeringsportföljerna. Delmålen innebär att klimatavtrycket från aktier, företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29%, och att en större andel av portföljernas största utsläppare ska anta vetenskapligt förankrade klimatmål. Dessutom antog Folksamgruppen nya mål för att främja tillgången av gröna investeringar. Folksam arbetar även med skadeförebyggande åtgärder och cirkulär skadereglering med målet att minska koldioxidutsläppen.

How will the targets be achieved?

Klimatmålen för placeringsportföljerna ska primärt nås genom olika påverkansaktiviteter riktade mot befintliga innehav. Klimatmålen samt det övergripande arbetet inom Nettonollalliansen innefattar en uttalad ambition om att minska utsläppen av växthusgaser i den reala ekonomin. För att uppnå detta planerar Folksamgruppen att försöka påverka de bolag vi äger att ta ett större ansvar i klimatomställningen. Till 2025 är målet även att minst 50 procent av de 86 största utsläpparna i Folksamgruppens placeringsportföljer ska ha antagit vetenskapligt förankrade klimatmål.

I utsläppen från den egna verksamheten, med mål om nettonoll 2030, inkluderar Folksamgruppen scope 1, 2 och vissa delar av scope 3, bland annat resor och förbrukningsvaror. De största utsläppskällorna är uppvärmning och elförbrukning till kontorslokalerna samt tjänsteresor med flyg och bil. Folksamgruppen har tydliga reseriktlinjer som främjar ett klimateffektivt resande och arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringsåtgärder. Dessutom har Folksam, som enda bolag i sin bransch, miljömärkningen Bra Miljöval på sina hem-, villa-, fritidshus- och bilförsäkringar. Där ingår bland annat krav på att enbart använda Bra Miljövalmärkt el till hela verksamheten.

Contact
Karin Stenmar, Head of Sustainability, Folksam

Folksam has a long tradition of “doing well”, but sustainability is to me more brains than heart. We want to pursue good business that creates value for our owners, the customers, in the long run. In practice, this means we will set high standards for quality and resource efficiency in everything from capital administration and settlement of claims to energy consumption within our own business. This contributes to Folksam’s financial strength.

Ylva Wessén
CEO, Folksam

About us