Löfbergs

Climate targets
Löfbergs klimatmål till 2030 är att minska utsläppen i scope 1 med 85 procent, sett till absoluta utsläpp, jämfört med verksamhetsåret 2018/2019. I scope 2 ska all inköpt energi vara förnybar eller återvunnen. Utsläppen i scope 3 ska minska med minst 30 procent, relaterat till volymen kaffe som produceras, jämfört med verksamhetsåret 2018/2019.

How will the targets be achieved?
Löfbergs ramverk för hållbara affärer utgår från de globala utmaningarna som kaffebranschen står inför. Här bidrar Löfbergs till förändring genom tre fokusområden; en cirkulär omställning, en mer rättvis ekonomisk tillväxt och ett samhälle som präglas av inkludering och mångfald. Ramverket innehåller konkreta mål och åtgärder även på klimatområdet.

Sedan 2021 använder Löfbergs endast förnybar energi i sina rosterier i Sverige och Danmark, och företagets bilpolicy tillåter bara ladd- eller elhybrider. Vidare har Löfbergs en strategi att tillsammans med leverantörer och andra partners utveckla materialåtervinningsbara förpackningar från förnybart och/eller återvunnen källa 2030. Även inköpta transporter ska vara förnybara 2030.

Cirka 80 procent av kaffets klimatpåverkan sker i odlarland och det här är den stora utmaningen ligger. För att nå målen i scope 3 behöver växthusgaser från kaffeodlingarna minska, vilket bland annat kräver att alla fossila bränslen ersätts med förnybara, och att utsläppen av metan och lustgas reduceras. Här bidrar Löfbergs genom att köpa hållbart certifierat kaffe, och genom egna utvecklingsprojekt som hjälper kaffeodlare att ställa om till hållbara odlingsmetoder och ett regenerativt jordbruk som förbättrar jordhälsan, främjar biologisk mångfald och skapar möjligheter för kolinlagring.

Contact
Kajsa-Lisa Ljudén, Head of Sustainability, Löfbergs 

To take responsibility for people and the environment is a given to me and my colleagues. Through the Haga Initiative, we can share experiences and learn from each other, while showing others that it is profitable to be climate responsible.

Anders Fredriksson
CEO, Löfbergs

About us