Stena Recycling

Climate targets
Stena Recyclings klimatmål är att minska utsläppen i Scope 1 och 2 med 70% och Scope 3 med 30% från 2020 till 2030.

Hur ska klimatmålen nås?
För att nå klimatmålen fokuserar Stena Recycling på kontinuerlig översyn av deras logistiklösningar för att uppnå högre effektivitet, förflytta fjärrtransporter från väg till järnväg och vidareutveckla samar­beten med anlitade åkerier och rederier för en omställning till fossilfria transporter på väg och till sjöss. Nya fordon och arbetsmaskiner ska, i den mån det är tekniskt möjligt, antingen vara elektriska eller kunna drivas med förnybara bränslen. Stena Recycling fokuserar också på återvunnet material i deras egna inköp och investeringar för att öka möjligheterna för materialåtervinning och förädling. De senaste åren har Stena Recycling gjort flera stora investeringar i den egna verksamheten för att kunna sortera ut mer och säkra material till återvinning och till en högre kvalitet.

Möjligheten för Stena Recycling att nå klimatmålen är till stor del beroende av en samhällstäckande omställning av transporter, och kräver nationella och europeiska satsningar på bland annat utbyggd laddinfrastruktur, tillgång på fossilfritt bränsle och ökad tillgång till järnväg. Det krävs även initiativ för att öka användandet av återvunna råvaror och att premiera återvunna råvaror framför jungfruliga.

Contact

Sara Davidsson, Miljöchef, Stena Recycling,

Everyone has a great responsibility to manage the world's resources. At Stena Recycling we see it as our task to make use of these resources and work for long-term sustainable growth. We are the bridge in the circular transition that enables our customers to choose recycled materials and reuse products for their needs. We take advantage of the resources and make a difference by refining the materials and keeping the raw materials in the circular flow.

Clas Hultqvist
CEO, Stena Recycling

About us