Stockholm Exergi

Climate targets
Uppnå en klimatpositiv verksamhet 2025 genom att minska egna utsläpp och producera minusutsläpp.

How will the targets be achieved?
Stockholm Exergi ska minska utsläppen vid energiåtervinning ur restavfall genom att fortsätta att aktivt bidra till att restavfallet från hushåll och verksamheter sorteras allt bättre så att återvinningen av framför allt fossilbaserade plaster ökar och på sikt genom infångning av koldioxid minska de kvarvarande klimatpåverkande utsläppen med 90 procent.

Genom bio-CCS planerar Stockholm Exergi att skapa permanenta minusutsläpp som överstiger vår värdekedjas klimatavtryck.  Genom minskade utsläpp och minusutsläpp från bio-CCS som motverkar företagets egna residualutsläpp kan Stockholm Exergi nå netto noll i klimatpåverkan. Genom bio-CCS kan företaget även därutöver erbjuda minusutsläpp som en premiumprodukt för andra verksamheter som på liknande sätt vill nå netto-noll i klimatpåverkan.

Contact
Ulf Wikström, Environmental Manager

We develop sustainable business models in four areas: an efficient energy system that recovers energy from society, cogeneration with electricity production when it is needed - where it is needed, circular solutions that reduce the climate footprint of waste treatment, and investment in technology for capturing and storing carbon dioxide.

Anders Egelrud
CEO, Stockholm Exergi

About us