Sveaskog

Climate targets
Sveaskog har ett fastställt klimatmål om att minska utsläppen med 25 procent till år 2026. Ett nytt klimatmål är under framtagande och ambitionen är att det nya målet ska vara enligt Science Based Target initatives riktlinjer FLAG.

How will the targets be achieved?
Målen uppnås genom att Sveaskog följer sin strategi och arbetar hårt och aktivt för en omställning. HVO som bas i avverkning och transport, offensiv utveckling av el och vätgas för skogstransport och avverkning. Fossilfri gödsel och inblandning av biokol i torven. Energisnåla växthus och eldrift för plantskolemaskiner samt egna solceller för plantskoledriften.

Contact
Olof Johansson, Skogspolitisk chef, Sveaskog

Vi måste förbättra dialogen kring skogens mångsidiga funktion och dess potential att mildra klimatförändringarna. Hagainitiativet är en plattform där vi kan utveckla denna dialog.

Erik Brandsma
vd, Sveaskog

About us