Swedbank

Climate targets
Swedbank planerar att sänka koldioxidutsläppen i den direkta verksamheten med 60 procent till
2030. Swedbanks koncernmål är att uppnå nettonoll utsläpp senast år 2050. Våra utlånings- och
investeringsportföljer ska anpassas till 1,5-gradersmålet.

Hur ska klimatmålen nås?
Mellan 2019 och 2021 minskade Swedbanks direkta växthusgasutsläpp med 63 procent, främst beroende på minskat resande. Under 2021 fattades beslut om att inte längre finansiera okonventionell utvinning av fossila bränslen eller prospektering av nya olje-och gasfält. Mellan 2015 och 2021 krympte Swedbanks oljerelaterade avvecklingsportfölj från 23,5 till 3,5 miljarder kronor. Swedbank har skrivit under Science Based Target Initiative och Net Zero Banking Alliance och därmed lovat att våra klimatmål ska linjeras med Parisavtalet 1,5-grader och den senaste forskningen. Vi har även undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB). Samtidigt har vårt fondbolag Swedbank Robur som mål att fondkapitalet ska vara förvaltat i linje med Parisavtalet år 2025 och koldioxidneutralt 2040.

Contact
Fredrik Nilzén
Hållbarhetschef, Swedbank

Banks have an important role to play in the climate transition. Both as advisers and financiers of green investments, for example through green mortgages or energy efficiency improvements. Sustainability is at the core of Swedbank's business strategy! Together with others, we want to influence the development and contribute to Sweden and the Baltic countries transition to achieve the climate goal

Jens Henriksson
CEO, Swedbank

About us