10. Ny teknik för återvinning av textila golv golv kan spara 6000 ton CO2

Varje år läggs 2 miljoner kvadratmeter textila golv i Sverige. Det som omfattas av den nya tekniken ReStart Textil är textila golvplattor med PA6-garn, en vanligt förekommande nylonkvalitet som används till ungefär hälften av alla plattor som säljs i Sverige varje år. Plattorna skickas till Tarketts anläggning i Nederländerna där garnet separeras med den nya tekniken. Renhetsgraden blir över 95 %, vilket är en förutsättning för att det ska kunna återvinnas. Det nya systemet innebär en potentiell klimatbesparing om ca 6 000 ton CO2 årligen.

About us