150 företagsledare och investerare driver på skarpare klimatmål i EU

Hagainitiativet går ihop med flera svenska och utländska bolag och investerare för att driva på EU att anta vassare klimatmål.

Det öppna brevet, som riktar sig till EU-kommissionen och statsministrar i Europa, uppmanar till politiskt mod. En ambitiös klimatpolitik är inte bara nödvändig för att klara 1,5-gradersmålet, det är också en möjlighet att säkra en hållbar och konkurrenskraftig ekonomi. Brevet uppmanar politikerna till:

  • Leva upp till ambitionerna som finns i European Green Deal.
  • Komma med hållbara återhämtningsplaner post Corona som säkrar gröna investeringar som leder till klimatneutralitet.
  • Komma överens om att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent till 2030.

De nya 2030-målen ska vara en del av EU:s National Determined Contribution (NDC) som lämnas in inför klimattoppmötet COP26 senast 2020.

Läs hela brevet här.

About us