19. Tusentals ton CO2-besparing med återanvändning av hjälpmedel

Hjälpmedelscentralen har tillsammans med vårdgivarna i Västra Götalands regionen och de 49 ingående kommunerna, under lång tid arbetat med rekonditionering och återanvändning av sina produkter för att minska miljöpåverkan och sänka kostnaderna. Arbetet med att rekonditionera och återanvända istället för att köpa in nytt innebär att ca 550 000 nyinköp varav 77 500 rullstolar har kunnat undvikas under mätperioden 2012–2018. Enligt beräkningar innebär detta en total besparing på ca 3 198 ton koldioxid, enbart för aluminiumet i rullstolarna.

About us