4 måsten för en cirkulär ekonomi

Under webinariet ”För mycket snack och för lite verkstad – hur får vi fart på cirkulära ekonomin?” var temat just ”Hur får vi fart på cirkulära ekonomin?”. Vi samlade tio företag från fler olika branscher, Miljödepartementet, Delegationen för cirkulär ekonomi, Circular Sweden och Circular Economy bidrog med sin expertis och från politiken deltog Malin Björk (V), Magnus Ek (C) och Betty Malmberg (M).

Det absolut tydligaste för vad som nu behövs för att få fart på den cirkulära ekonomin är att skapa en ekonomi som gynnar det cirkulära. Dagens ekonomiska strukturer driver inte det cirkulära. Det var både näringsliv, experter och politiker eniga om och det som lyftes flest gånger under webinariets gång. Vad innebär det att ställa om ekonomin till att öka incitamenten för det cirkulära? Här är fyra åtgärder som måste till:

1. ​Skapa efterfrågan på återvunna material. Stort fokus har länge varit på avfallet, men alltför lite fokus på att ställa krav vid produktionen och att material vid produktion ska vara återvunna istället för jungfruliga.

2. För att säkerställa att återvunna material håller god kvalité är produktpass en garant för köparen, därför viktigt att produktpassen nu blir verklighet.

3. Offentlig upphandling har en särskilt viktig roll för att stimulera den cirkulära ekonomin. Upphandlingar ska inte bara ta in koldioxidutsläpp i sin kravställan utan behöver ett större resurstänk. Viktigt att ställa krav på återvunna material för att öka efterfrågan.

4. Varje enskilt företag har ett ansvar att se över sin affärsmodell. Hur kan den gå från att vara linjär till att bli cirkulär? Här kan avfallshierarkin fungera som en modell; hur kan resursanvändningen minimeras, vad kan återanvändas och återvinnas? Som ett led i att inspirera fler till nya cirkulära affärer kommer Hagainitiativet under 2021 att samla in och sprida 100 goda exempel på cirkulära affärer, läs mer om det här.

För att få fart på den cirkulära ekonomin behövs politiskt mod. Dels är det viktigt att den nationella politiken samspelar med EU-politiken och det som görs inom ramen för European Green Deal. Samtidigt behövs en växelverkan mellan medlemsländer och EU där medlemsländer kan och bör gå före EU för att visa hur det cirkulära ska uppnås i praktiken.

Till sist lyftes vikten av att följa upp och utvärdera de politiska förslag som lagts för att stimulera en cirkulär ekonomi för att veta om man är på rätt väg. Ska vi få fart på den cirkulära ekonomin krävs modiga politiker, tjänstepersoner och drivande krafter hos företagen – alla har sin roll i att lämna ekorrhjulet och få de cirkulära att börja snurra.

Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet
Deniz Butros, politik- och kommunikationsansvarig, Hagainitiativet

"Ska vi få fart på den cirkulära ekonomin krävs modiga politiker, tjänstepersoner och drivande krafter hos företagen – alla har sin roll i att lämna ekorrhjulet och få de cirkulära att börja snurra."

Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet
Deniz Butros, politik- och kommunikationsansvarig, Hagainitiativet

About us