7. Återbruk förvandlar avfall till en resurs

Överblivna byggprodukter är inte längre avfall på JM. Genom avtal med olika företag och organisationer som säljer begagnade byggvaror får JMs överskott av gipsskivor, golvlister och dörrkarmar nytt liv i andra hus.

JM jobbar kontinuerligt med att förbättra beställningarna av byggvaror och material till sina bostadsprojekt så att det ska bli så lite över som möjligt när huset är färdigbyggt. Men fortfarande blir det ett visst överskott av material.

Om produkterna kan fortsätta att användas som produkter hushåller man med planetens resurser och minskar utsläppen. JM har därför tecknat avtal med några företag och organisationer som säljer återbrukade produkter. Företagen hämtar överblivet material på JMs byggarbetsplatser, de får det gratis mot att de hämtar det gratis. JM får en något lägre avfallskostnad samt tillfredsställelsen över att nya och fullt fungerande byggprodukter kommer till användning på ett hållbart sätt.

 

Läs mer här.

About us