84. Cirkulär plattform möjliggör hyrande av barnkläder och produkter

Hyber är en cirkulär tjänsteleverantör för familjeprodukter med vision om att bygga en mer hållbar framtid för alla. Genom sin plattform för barnkläder, skor och babyprodukter gör Hyber det möjligt för kunder att hyra produkter som barn snabbt växer ur och skapar genom det nya och hållbara konsumtionsvanor. Sedan starten 2016 har Hyber cirkulerat över 50 000 plagg till mer än 10 000 familjer, därmed har Hybers medlemmar besparat miljön mer än 2 miljoner kg CO2e.

Read more here.

About us