Annette Björklund: Återvinna eller försvinna

Återvinning är inget nytt. Redan 1939 började Sten Allan Olsson sin verksamhet som sedan skulle utvecklas till bland annat ett av Sveriges ledande återvinningsföretag, Stena Recycling. Det som är nytt är den allmänna medvetenheten om vikten av återvinning. Den gror. Sakta men säkert. Det behövs! Naturvårdsverket rapporterar att Sverige är den femte största avfallsproducenten i Europa räknat per capita. Minus avfall från gruvnäringen, återvinns endast närmare 40 procent. En stor del av avfallet kommer från hushållen och av det återvinns knappt en fjärdedel.

Den 10 november 2012 kunde vi i Dagens Industri läsa Leif Johanssons uttalande ” Vi kan inte förbruka så mycket material från jordytan. Det enda sättet att möta det är att ha bra återvinningssystem.” Det fantastiska är att Leif Johansson, som bland annat är styrelseordförande i AstraZeneca, tar tanken ännu längre och pratar om att återvinna läkemedel ur avloppsvattnet, där en stor mängd läkemedel kommer ut.

Internationellt verksamma modeföretag har börjat erbjuda kunder att återvinna sina gamla kläder i butikerna. Därmed har de följt vad mindre klädföretag har gjort i några år. Är vi inne i ett paradigmskifte? Några få börjar och när massan blir tillräckligt stor, då går det fort. Attityder förändras och helt plötsligt blir det ovanliga normalt och vanligt.

Om du vill bidra till klimatet direkt så ta dig inte till jobbet i dag! Den uppmaningen kom nyligen via en blogg inom Harward Business Review. Enligt U.S. Green Building Council står arbetskontor i USA för 38 procent av världens utsläpp av växthusgaser, och utsläppen från kontor väntas öka snabbare än någon annan sektor de närmaste 20 åren. Då är det skönt att i samma dokument – ett samförståndsavtal från 2007 mellan ledande förbund inom byggkonstruktion – läsa att det yttersta målet är koldioxidneutrala byggnader år 2030.

Vi som arbetar med kommunikation har intressanta perspektiv framför oss. Vi ska bidra till att sprida kunskap, skapa förståelse och engagemang. Målgruppen finns inom hela samhället, såväl politiker som affärskontakter och, till syvende och sist, du och jag. Budskap och innehåll varierar efter mottagare och syfte men ibland behöver det inte vara svårare än det lilla enkla från vardagen. Visste du till exempel att 12 kilo återvunnen dagstidning sparar, jämfört med om ny råvara skulle ha använts, 20 kilo koldioxid? Samma mängd som för en 9 W lågenergilampa som är tänd i över sex år.

Slaget om framtiden handlar om att återvinna eller försvinna. Då vet i alla fall jag vad jag väljer!

About us