Är vatten en självklarhet?

Tar du vatten för givet? Det är lätt att göra det när man inte upplevt brist på vatten. Det bara finns där i kranen närhelst vi behöver det. Vi kräver ju alla rent, friskt vatten. Annars överlever vi inte. Därför är tillgång till vatten en mänsklig rättighet; allas rätt till liv. Dessutom behöver vi ren luft, rik biologisk mångfald och ett stabilt klimat. Det är basen vi bygger våra liv och verksamheter på, något vi på Löfbergs brukar påminna oss själva och andra om.

There’s no business on a dead planet.

Värmeböljor, torka och andra extremväder verkar vara något vi får vänja oss vid, även i Europa. Sommarens torka är den värsta vi sett på 500 år. Torkan slår hårt mot människor, samhällen och ekonomier. Vatten behövs ju både till människor, djur och jordbruk, men också till vattenkraft, kärnkraft och som transportvägar. Enligt WWF är friska floder en nyckel till att bygga motståndskraft och anpassa sig till klimatförändringarna. Tanken på den förödande effekt som klimatförändringarna kan få på jordens vattencykel skrämmer mig.

Idag står jordbrukssektorn för 70 procent av vattenanvändandet i världen. Vatten har stor betydelse för världsekonomin och alla aktörer och företag som är beroende av jordbruksbaserade leverantörskedjor. I sin rapport ”Water, sanitation and hygiene: three essential ingredients to resilient agriculture supply chainslyfter Wateraid just företagens ansvar och avgörande roll, en bild vi på Löfbergs delar. Tillsammans med övriga företag i Hagainitiativet driver vi på klimatomställningen i Sverige och visar att det går att förena klimatarbete med lönsamhet.

Kaffeodlingar har relativt låg miljöpåverkan men kräver, precis som alla jordbruk, vatten. I vissa regioner, till exempel högländer i Sydamerika och delar av Afrika, är tillgången på vatten inte något problem – om inte avskogning skett förstås. I det låglänta Brasilien som drabbats av torka och andra effekter av klimatförändringar ser det helt annorlunda ut, vilket bland annat gör att behovet av konstbevattning ökar.

På Löfbergs är vattenfrågan en viktig del av vår uppförandekod. Våra inköpare följer alltid upp hur vatten används och hanteras när vi besöker odlingar. Utöver det är certifieringar som ekologiskt och Rainforest Alliance ett av våra viktigaste verktyg för att utveckla hållbara odlingsmetoder. Vi ser med egna ögon hur lågkostnadslösningar som droppbevattning och regnvattenuppsamling ger goda resultat. Tack vare Rainforest Alliance’s metoder för hållbar vattenanvändning har vi sett exempel där man lyckats reducera vattenanvändningen i odlingar med 97 procent.

Vi, konsumenter och företag, måste arbeta tillsammans för att öka medvetenheten och lyfta vattenfrågan högre. Vi behöver förstå hur klimatkrisen påverkar vattentillgången, vilket i sin tur påverkar vår motståndskraft mot just klimatförändringar. Att detta späds på av avskogning och förlusten av biologisk mångfald, och är tätt sammanlänkat med mänskliga rättigheter. Vatten är en förutsättning för allt liv, klimatet – och gott kaffe.

 

Kajsa-Lisa Ljuden, Head of Sustainability

Löfbergs

Vi, konsumenter och företag, måste arbeta tillsammans för att öka medvetenheten och lyfta vattenfrågan högre. Vi behöver förstå hur klimatkrisen påverkar vattentillgången, vilket i sin tur påverkar vår motståndskraft mot just klimatförändringar. Att detta späds på av avskogning och förlusten av biologisk mångfald, och är tätt sammanlänkat med mänskliga rättigheter. Vatten är en förutsättning för allt liv, klimatet – och gott kaffe.

 

Kajsa-Lisa Ljuden
Head of Sustainability, Löfbergs

About us