Åsa Domeij: Därför behövs Hagainitiativet!

Hagaintiativet är några stora företag som har bestämt sig för att samarbeta och bidra till att de klimatpåverkande utsläppen minskar. Man skulle kunna beskriva det som att det är ett annat ställningstagande än att jobbet ska göras ”någon annanstans och av någon annan”, som är en vanlig uppfattning världen över och orsak till att klimatarbetet går så trögt.

En viktig anledning till att jag tyckte att företaget där jag jobbar, Axfood, skulle samverka med andra företag i klimatfrågan är att näringslivet i Sverige har varit så försiktiga i klimatfrågan. Jag har varit aktiv inom politiken tidigare och det var inte ovanligt att företag gemensamt engagerade sig mot en mer aktiv miljöpolitik. De som valde att agera mot nya miljöbeslut var sådana företag som trodde att de skulle förlora på den nya politiken. Det kanske inte är så konstigt i och för sig, men problemet är att de som faktiskt uppfattar sig som ”vinnare” på en bättre miljöpolitik brukar välja att vara tysta. Sammantaget ger det en bild utåt att näringslivet snarare är en konserverande än en utvecklande kraft i miljöfrågor.

Sedan är det en annan sak att det finns massor av företag som i sitt praktiska arbete går längre än olika lagkrav! Men när det gäller att påverka resten av samhället har de krafter i näringslivet som inte vill ha förändring varit för dominerande. Hagainitiativet kan bidra till en annan bild av näringslivet genom att vara pådrivande i klimatfrågan. Det som är riktigt spännande är hur bra det går att förena klimatengagemang med god lönsamhet. De vanligaste exemplen är förstås att resurssnålhet när det gäller energianvändning och transporter både bidrar till minskade utsläpp och lägre kostnader. Det är inte många som tror att energi kommer att bli billigare i framtiden och ju högre priserna blir desto intressantare blir det att bli mer effektiv i sitt energianvändande. Man kanske skulle kunna tro att det som är lönsamt redan är gjort i företagen. Men så enkelt är det inte. I de allra flesta verksamheter har man inte fokuserat tillräckligt på att minska sin energianvändning och lönsamma åtgärder går utan tvekan att hitta.

Men det finns också områden som man från början kanske inte trodde skulle vara så lönsamma. Fram till sommaren jobbar Axfoods butiker inom kedjorna Willys, Hemköp, Prisxtra och Axfood Snabbgross med att införa långgående källsortering. Nu handlar det om att se de olika materialslagen som råvaror, som helst ska säljas, istället för att tänka sopor och kvittblivning. Målsättningen är också att så snart det finns tillräckligt med biogasanläggningar som kan ta emot matavfall från butikerna skicka det till biogasproduktion. Än så länge är det tyvärr inte möjligt att göra det i alla butiker. Man skulle kunna tro att ett så pass ambitiöst arbete med att ta hand om så många fraktioner skulle kosta, men det visade sig att även här finns det ekonomiska fördelar. I ett affärsdrivet miljöarbete ska det egentligen inte vara så svårt att motivera att en del saker måste få kosta pengar när det är så mycket som förbättrar resultatet både genom att minska kostnader och skapa starkare varumärken.

About us