Åsa Domeij: Offensiv klimatbudget?

På Hagainitiativets klimatstrategidag den 6 september var ett viktigt budskap från företagen i nätverket att en aktiv klimatpolitik underlättar för företagen att göra mer på klimatområdet. Samma dag hade också ett antal Hagaföretag en debattartikel i SvD med några förslag till de politiker som vill fatta bra klimatpolitiska beslut.

Näringsminister Annie Lööf deltog på strategidagen med både ett inledande anförande och sedan utfrågning av naturskyddsföreningens Svante Axelsson. Hon var klart positiv till debattartikeln som hon tyckte gjorde det lättare att driva på inom regeringen. Men eftersom det var i slutskedet av regeringens interna budgetförhandling var det svårt för henne att ge besked i olika frågor. Men nu har budgetpropositionen kommit och frågan är hur mycket nytt och intressant det blev på klimatområdet. Fick Hagaföretagen gehör för några viktiga frågor?

Tyvärr så kom det inte så många spännande besked i budgeten. Man skulle t ex kunna tänkt sig att regeringen skärpt till energikraven på nya byggnader. De nuvarande kraven ligger på en mycket låg nivå. Men här fanns det inget nytt i propositionen. Kanske kan man hoppas på ett initiativ längre fram istället? Det finns nog få inom byggbranschen som inte skulle hålla med om att kraven är för låga. Kraven borde skärpas och samtidigt utformas så att de inte leder till ökat elberoende. Det viktigaste är förstås att minska energiförbrukningen i befintliga byggnader eftersom de är dominerande. Men det borde vara självklart att allt nytt skulle vara riktigt bra.

Några nyheter när det gäller möjligheter för mindre producenter att leverera el till nätet fanns inte heller med. Här ligger Sverige efter en hel del andra länder. På värmesidan är det en intressant utveckling på gång med Fortums projekt ”öppen fjärrvärme” för att testa hur det fungerar för små värmeproducenter att sälja värme till nätet. Där är Axfood med för att testa om det fungerar att leverera överskottsvärme från butiker. Förhoppningsvis kan både elnät och fjärrvärme/fjärrkyla nät i framtiden användas så att kunderna också kan bli energisäljare.

I debattartikeln tog Hagaföretagen upp satsningar på energiforskningen men tyvärr så saknas  nya medel där samtidigt som energieffektiviseringsanslagen trappas ned till 2015. Däremot är mer medel till infrastruktursatsningar något som välkomnas av Hagaföretagen. Ett väl fungerande järnvägsnät gör det lättare att föra över godstransporter till tåg.

Svante Axelsson tog upp frågan om målet för förnyelsebara drivmedel som ligger på 10 procent och i princip redan är uppnått. Annie Lööf verkade positiv till att höja målet, men i budgeten fanns det inte med något som pekade i den riktningen.

Frågan är var motståndet till en mer aktiv klimatpolitik egentligen finns? Kanske finns det genuina motståndet hos väldigt få politiker? Svante Axelsson pratade mycket om behovet av ett modigt ledarskap. Möjligen är det så att det är modet som saknas snarare än att man inte har insikten att klimatfrågan måste tas på allvar. Politikerna behöver känna att de har olika intressenter i samhället och väljarna med sig. I det perspektivet kan Hagaföretagen vara ett bra stöd. I avslutningsanförandet på  strategidagen tog Caroline Berg från Axel Johnson-koncernen upp att något som är viktigt för att stimulera företagen är att det som ”är rätt är lönsamt”. Väldigt mycket klimatarbete är lönsamt redan idag och med rätt praktiska förutsättningar och en politik som gör det ännu mer lönsamt kommer ännu mer att hända i företagen.

About us