Åsa Sandberg: Det ska vara lätt att göra rätt!

Kanske har du läst det i någon tidning? Hört det på radio? Sett ordet trenda på Twitter i samband med något hållbarhetsseminarium? Vi pratar om nudging.

När jag själv först hördes talas om begreppet nudging fastnade jag direkt för de olika case och exempel jag hörde experter berätta om. Hur kunde något så enkelt som gröna fotsteg målade på väg mot soptunnorna minska nedskräpningen med 49 procent? Att 2 cm i minskad tallriksstorlek ledde till 20 procent minskat matsvinn? Enkla exempel som funkade! Det gjorde mig nyfiken. Hur kan man få kommuner, organisationer och företag att underlätta hållbara val? Och med enkla medel få bättre resultat i hållbarhetsarbetet.

Boken ”Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness” som kom 2008 är skriven av professorerna Richard Thaler och Cass Sunstein. Boken etablerade begreppet nudging i samhällsdebatten. Nudge är ett samlingsbegrepp inom beteendeekonomi, politik och ekonomi, och metoden syftar till att förändra människors beteende genom att påverka beslutsarkitekturen.

Det jag gillar med nudging är att det inte innebär ett strikt förbud utan istället adderas ett gott alternativ och på så sätt respektera människors fria val. Ekonomiska styrmedel utgår från att människor beter sig och fattar sina beslut rationellt. Men tyvärr fungerar det inte alltid så, människan har snarare en begränsad rationalitet. Jag kan börja med att gå till mig själv och titta på hur jag fattar mina egna val i vardagen. De är inte alltid logiskt genomtänkta och rationella utan sker ofta på vana, rutin, hur andra människor runt omkring mig agerar och helt ärligt – ibland lathet. Jag väljer samma väg till jobbet, köper samma sorts matvaror och tycker det är skönt att sätta mig i soffan trots att jag rent logiskt vet att jag mår bättre om jag istället går och tränar. Nudging som metod utgår från att förstå människans faktiska beteende, eftersom det i många fall inte är så rationellt som vi gärna vill tro.

Många länder ligger långt före Sverige när det gäller beteendevetenskapens påverkan för hållbara val. President Barack Obama gjorde ett tydligt ställningstagande då han i september 2015 införde en ”Executive order” (1) med en punktlista hur myndigheter kan arbeta med beteendevetenskap för att förbättra utformningen av policys inom allt från folkhälsa till miljö. Detta visar tydligt att beteendevetenskapen kommer att ha en alltmer framträdande roll inom politik och ekonomi framöver.

När jag nyligen besökte Silicon Valley i USA insåg jag att nudging pågick överallt runt omkring mig. Inte som projekt med nudging som uttalad vetenskaplig metod, utan istället arbetar man med nudges som det mest logiska sättet att underlätta valsituationer för att guida till mer hållbara beteenden. Där är nudges en del av vardagen.

I USA, Storbritannien, Singapore och Australien finns redan offentliga organisationer som använder sig av och förespråkar vikten av beteendeforskning för att förbättra hur man designar policy för att ge ett bättre resultat. Den brittiska nudge-enheten Behavioral Insight Team publicerade förra året en rapport om sin verksamhet under de senaste tre åren, där de uppskattats ha genererat besparingar på flera hundra miljoner pund (2).

I Sverige är nudging som metod på stark frammarsch. Förutom forskningsrapporter, studier (3) (4), artiklar och inslag i media kommer nu utbildningar, events och nätverk. Och mest intressant av allt – fler och fler kommuner, företag och organisationer vill arbeta med metoden för att få ett ökat resultat i sitt hållbarhetsarbete. Nudging Sweden grundades för 1,5 år sedan för att lyfta nudging som metod samt initiera och genomföra projekt för att visa beteendevetenskapens påverkan för en mer hållbar framtid. Nätverket samlar alla som är intresserade av nudging som metod för mer hållbara val. Medlemmar är bland annat SCA, Försvarsmakten och Tetra Pak (5).

Jag tror att vi behöver både lagar och regler och ekonomiska incitament för att få till en förändring. Men ibland behövs något mer, eller något annat. En alternativ metod som är lättare att initiera än att ändra en lag. En greppbar metod som både företag, myndigheter och kommuner kan använda. Nudging är ett bra komplement till andra incitament. Och det fina är att det inte behöver kosta särskilt mycket att initiera en nudge, men ändå kan effekten bli stor. Genom att förstå människors beteende kan vi få fler att göra ett mer hållbart val.

Vi måste göra det lätt att göra rätt!

 

(1) https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/09/15/executive-order-using-behavioral-science-insights-better-serve-american

(2) http://www.behaviouralinsights.co.uk/wp-content/uploads/2015/07/BIT_Update-Report-Final-2013-2015.pdf

(3) http://fores.se/wp-content/uploads/2015/06/Nudging-webb.pdf

(4) http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6642-0.pdf?pid=14231

(5) http://www.awinwinworld.com/sv-SE/nudging-sweden-23494348

About us