Christian Azar

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan?

– Det är helt centralt att det måste kosta mer att släppa ut koldioxid i Sverige och internationellt, exempelvis genom en högre skatt eller ett tightare tak i systemet med handel för utsläppsrätter. Det är också nödvändigt att regeringar satsar på teknikutveckling för att få fram nya och mer avancerade tekniker för lägre koldioxidutsläpp på marknaden.

Vilka frågor ser du som viktigast att näringslivet tar ställning till och driver i opinionen?

– Att näringslivet tar ställning för höjda skatter.

About us