Etanol från spannmål

Lantmännen Agroetanol tillverkar etanol från spannmål och kan genom livscykelanalys påvisa en reduktion på ca 90 procent jämfört med fossila drivmedel. Här ligger Lantmännen mycket bra till i jämförelse med konkurrenterna. Det har dock varit svårt att få betalt för denna höga klimatnytta. Tyskland premierar från årsskiftet biodrivmedel efter miljöprestanda och inte enbart volym. Detta gynnar Lantmännens affär då man har en konkurrenskraftig klimatprestanda.

About us