Eva Alfredsson

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan?

– Avgörande för en omställning till ett hållbart näringsliv är tydliga mål och skallkrav för vad som ska uppnås. Enstaka företag kan åstadkomma mycket på egen hand. För att ställa om näringslivet i sin helhet krävs gemensamma överenskommelser och regler. Här är politiken central. Ekonomisk teori behöver implementeras i praktisk politik. Negativa externa effekter ska internaliseras och att den som smutsar ner ska betala (”Polluter pays principle”). Incitamenten för hållbara investeringar och hållbar teknik måste stärkas, inklusive investeringar i ekosystemtjänster. Val av styrmedel är när vi väl slutit upp kring grundläggande principer ett hantverk. För att implementeringen ska vara verksam och effektiv bör den vara varsam, iterativ och lösningsorienterad.

Vilka frågor ser du som viktigast att näringslivet tar till ställning och driver i opinionen?

– Att vända utvecklingen i en hållbar riktning är vår tids intellektuella och praktiska utmaning. Alla sitter i samma båt och har ett gemensamt intresse av att vi lyckas. Näringslivet kan bidra genom att nationellt och internationellt driva på för överenskommelser företag emellan och politiskt samt genom att samordnat agera mot företag som inte spelar efter reglerna och inte agerar hållbart.

About us