Fabian Levihn: Det är möjligt att skapa stora kolsänkor i Stockholm

För att klara klimatmålen i Parisavtalet (att hålla den globala temperaturökningen i slutet av seklet under 2 grader) behövs tekniker för negativa utsläpp. I Sverige har 7 av 8 regeringspartier uttalat sitt stöd för målet att nå nollutsläpp för växthusgaser år 2045, och att utsläppen därefter bör vara negativa. Vi behöver skapa kolsänkor. Tillsammans med andra åtgärder behövs kolsänkor för att minska koncentrationen av växthusgaser i atmosfären.

Stockholm Exergi är ett av de första bolagen i världen som presenterat en kurva med ett scenario för hur man kan röra sig från minskade utsläpp till negativa utsläpp. En teknik för att skapa kolsänkor är BECCS som står för Bio Energy Carbon Capture and Storage. Tekniken innebär att fånga in koldioxid från förbränning av biobränslen och lagra den under marken. Med CCS på fossileldad verksamhet kan man potentiellt minska utsläppen av CO2 till noll. Med BECCS skulle man istället kunna skapa negativa utsläpp, alltså att få bort CO2 som redan finns i atmosfären.

 

Biokol är en annan lovande teknik där biomassa upphettas utan syretillförsel vilket gör att kolet blir kvar istället för att förbrännas helt och bilda CO2. Vi på Stockholm Exergi har redan en testanläggning för biokol tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall. Där kan stockholmare lämna in trädgårdsavfall som förbränns till biokol, som sedan kan grävas ned i trädgården som jordförbättring och samtidigt binda kol i marken. Det skapar i dagsläget en mycket liten kolsänka men tekniken finns och kan skalas upp.

 

Sverige och Finland har helt unika förutsättningar, bland annat genom en lång tradition av hållbart skogsbruk och en väl etablerad infrastruktur för hantering av biomassa. Sverige har också många och stora fjärrvärmesystem som ofta baseras på kraftvärme med biomassa eller avfall som bränsle. Här finns alltså redan en hel del av den infrastruktur som behövs för en framgångsrik implementering av BECCS. I Norge finns lagringsmöjligheter för CO2 och där lagras redan idag 1.7 miljoner ton CO2 årligen. Allt detta gör att vi har de förutsättningar som krävs för att skapa stora kolsänkor. Bara i Stockholm finns potential att skapa kolsänkor motsvarande 2 miljoner ton CO2 per år genom BECCS, biokol och koldioxidavskiljning från avfallsförbränning.

 

Stockholm Exergis biobränsleeldade kraftvärmeverk i Hjorthagen skulle kunna bidra med en kolsänka på 850 000 ton per år. Ett möjligt scenario är att ha en pilotanläggning i drift år 2025. Förutsättningarna innebär att det finns en reell möjlighet att genomföra det här, men det krävs att någon vill betala. Den största tröskeln är idag finansieringen. Även om BECCS är kostnadseffektivt relativt andra sätt att minska CO2, kostar det mer än vad enskilda bolag kan bära. Investeringen är dessutom bara en del av kostnaden, att driva BECCS processer kräver energi. Fortfarande är det kostnadseffektivt jämfört med många andra åtgärder som implementeras idag.

 

Nu behövs politisk enighet om vilka metoder som bör användas för att Sverige ska kunna börja ha negativa utsläpp redan år 2045.

 

Fabian Levihn, TeknDr
Ansvarig Forskning och Utveckling, Stockholm Exergi
Forskare, Kungliga Tekniska Högskolan – KTH

Bara i Stockholm finns potential att skapa kolsänkor motsvarande 2 miljoner ton CO2 per år genom BECCS, biokol och koldioxidavskiljning från avfallsförbränning.

About us