Folksam blir ny medlem i Hagainitiativet

Företagsnätverket Hagainitiativet förstärks med ett välkänt företag inom finanssektorn – Folksam. I Hagainitiativet ingår sedan tidigare tretton välkända företag; Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Stockholm Exergi, Green Cargo, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, Stena Recycling, Statoil Fuel & Retail, Sveaskog och Vasakronan.

Folksam försäkrar vartannat hem och var femte bil i Sverige samt tar hand om pensionen för mer än två miljoner personer. Folksam förvaltar ett kapital på 304 miljarder kronor åt sina kunder, vilket gör koncernen till en tung investerare i många stora företag.

– Ingen kommer att ha råd att försäkra sig i framtiden om inte alla hjälps åt att bromsa klimatförändringarna. Folksam har sedan 60-talet arbetat förebyggande, både i vår egen verksamhet och de branscher vi verkar i. Detta bidrar till Folksams ekonomiska styrka. Vår utmaning ligger i att förklara för våra kunder varför vi som aktör inom försäkringsbranschen systematiskt arbetar med miljö- och klimatfrågor. Hagainitiativet är ett bra stöd för den utmaningen, säger Jens Henriksson, vd i Folksam.

Hagainitiativet samlar företag som engagerar sig för minskad klimatpåverkan för att nå visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Mot bakgrund av de klimatförändringar världen står inför och den stagnation vi ofta ser i klimatpolitiken behöver näringslivets roll förstärkas. Vägen framåt för Hagainitiativet är att engagera företag från olika branscher i näringslivet och visa på kopplingen mellan ambitiösa klimatstrategier och ökad lönsamhet.

– Den finansiella sektorn är en dold makthavare i klimatarbetet med betydande inflytande över placeringar och investeringar. Det har länge varit en prioriterad bransch för Hagainitiativet och vi är därför stolta över att Folksam är ny medlem i nätverket, säger Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet.

För mer information, kontakta:

Karin Stenmar, miljö- och klimatchef, Folksam, tfn 070-831 66 76 Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet, tfn 073-502 24 64

Länk till pressmeddelande i MyNewsDesk. Läs mer på företagssidan.

About us