Fortum anlägger våtmark i Steningedalen

Fortum bygger en ny anläggning i Brista där avfall från hushåll och industri som inte återvinns eller återanvänds blir till el och fjärrvärme. I samband med detta har Stockholm Exergi anlagt en våtmark i Steningedalens Naturreservat dit renat kondensvatten leds för att genomgå ytterligare ett reningssteg, vilket är godkänt av Miljödomstolen. Fortum finansierar även ett antal dagvattendammar i Steningedalen. Det sker i samarbete med Sigtuna kommun

About us