Fredrik Moberg: Jorden har inte bara feber

Begreppet har verkligen fått vingar. FN:s generalsekreterare och World Business Council for Sustainable Development är två exempel på aktörer som anammat det. Jordens medeltemperatur är förstås en av gränserna. Man kan jämföra med vår egen kroppstemperatur. Förmågan att hålla temperaturen någorlunda konstant är kritisk för alla varmblodiga djur. Om vår kroppstemperatur stiger över 42 grader slutar många viktiga enzymsystem att fungera och vi dör. För att undvika det stannar vi i regel hemma för att kurera oss om vi har över 38 graders feber. På liknande sätt har vetenskapen sagt att vi bör hålla oss under 350 miljondelar (ppm) koldioxid i atmosfären för att undvika en farlig uppvärmning av planeten.

Liknande gränser finns för användning av mark och vatten, vår påverkan på biologisk mångfald, ozonskiktet och havens surhet, samt utsläpp av kemikalier, luftpartiklar och gödande näringsämnen. Och precis som i vår egen kropp samspelar de olika faktorerna. En stressad person som äter på oregelbundna tider och slarvar med motionen blir lättare sjuk. Om man inte ändrar på grundorsakerna hjälper det inte att ta medicin mot symtomen.

Själv känner jag redan tidigare på morgonen att jag är på väg att bli sjuk och kanske borde ha stannat kvar i sängen. Har nog redan passerat den säkra gränsen på 38 grader. Ligger sen hemma i fyra dagar i hög feber och tydliga influensasymtom. Vila är det enda som hjälper. Min vanliga ”affärsmodell” att aldrig sjukskriva mig och ta Alvedon och nässpray och köra på som vanligt för att vara produktiv räcker inte långt. Kanske är det nåt liknande som behövs för Moder Jord? Dags för nya affärsmodeller och en ny ekonomisk vision, där sociala och miljömässiga aspekter ges större värde. Med högre skatt på uttag av olika råvaror och utsläpp av växthusgaser, samt sänkt skatt på hållbar konsumtion och arbete kommer vi sannolikt få se fler produkter med hög kvalitet och längre livslängd, samt leasing av olika tjänster istället för konsumtion av prylar. Då kan det även bli fler ”gröna” jobb i den servicesektor som gynnas.

För övrigt var det glädjande att höra de andra paneldeltagarna från näringslivet prata om sitt miljöarbete och hur det förhåller sig till planetens gränser. Det görs mycket bra inom rådande ekonomiska paradigm. Systemtänket börjar få fäste. Nu måste vi bara ställa om helheten med hjälp av modig politik så att fler företag kan tjäna mer på verkligt hållbara affärsmodeller.

About us