Gunhild Stordalen om maten och klimatet

Intervju med Gunhild Stordalen, initiativtagare till EAT Stockholm Food Forum som arrangerades för tredje gången.

Vad var det fokus på under årets konferens?

 – Ett fokusområde var städer. Den globala trenden visar att allt fler människor flyttar från landsbygden in till städerna och tätorterna. Aldrig tidigare har så många människor varit beroende av en så jämförelsevis liten andel människor som producerar livsmedel. Det är kritiskt att införa ett hållbart matsystem som säkerställer tillgång till bra, nyttig och god mat för alla. Städer är även temat för EAT-konferensen som hålls i samband med FN:s generalförsamlings debatt om de globala hållbarhetsmålen den 20:e september.

Ett annat fokusområde för EAT är olika affärsmöjligheter och innovation. Det händer redan otroligt mycket bra runt om i världen, och det finns många möjligheter och pengar att tjäna på en marknad som kommer och måste växa oerhört snabbt. På EAT-forum vill vi lyfta goda exempel och inspirera andra.

Hur får vi maten även på agendan inför kommande klimatförhandlingar?

 – Livsmedelsproduktion är den sektor som har enskilt störst påverkan på klimatförändringen. Vi kommer aldrig att nå klimatmålet från Paris om vi inte ändrar vad vi äter och hur vi producerar maten. Om utsläppen från det globala matsvinnet betraktades som ett eget land skulle endast Kina och USA ha högre utsläppsnivåer.

Med ”business as usual” och de nuvarande trender vi ser i befolkningstillväxt och förändrade matvanor, som högre köttkonsumtion och resurskrävande, ultra-bearbetade livsmedel, kommer vi att behöva öka livsmedelsproduktionen med 70 procent under de kommande 40 åren innan 2050 enligt FAO. Detta innebär att enbart livsmedelsrelaterade utsläpp av växthusgaser kommer att fylla världens kvot för att nå Parismålet.

Men mat är mer än bara klimat. Nästan alla åtgärder för hållbarhet påverkas av mat, direkt eller indirekt. Som tur är har allt fler börjat förstå att livsmedel spelar en huvudroll i att lösa några av världens viktigaste hälso- och miljöproblem. Men det förutsätter att vi ser till den stora bilden och hittar win-win-lösningar.

Under klimatmötet i Paris drev näringslivet på för en ambitiös överenskommelse. I Stockholm lanserade EAT ett partnerskap med World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). För oss är det viktigt att få med näringslivet, både för att utveckla lösningar och att få politikerna på banan.

Hur kan livsmedelsföretag bidra till hållbar matkonsumtion? 

– Livsmedelsföretag har en nyckelroll att spela, både mot konsument och genom leverantörskedjan. Hälsosam och hållbar mat måste – och kommer – vara en central del av lösningen på några av världens största utmaningar. Redan nu ställer fler och fler krav på vad maten innehåller och var den kommer ifrån. Särskilt unga efterfrågar mat som är bättre för klimatet, hälsan, djuren och jordbrukarna. Livsmedelsföretag och restaurangbranschen kan visa sina kunder hur en hållbar framtid kan se ut – bokstavligen hur gott det kan smaka.

Vad är du mest orolig för gällande klimatförändringar och matförsörjning?

 – Bara de senaste åren har vi sett att mat kommit högre upp på agendan. Både i frågor om hållbarhet och försörjning. Det är bra. Men vi tittar fortfarande för ofta bara på den enskilda frågan och inte hela bilden. Om vi inte eftersträvar enhetliga lösningar, riskerar vi att få nya utmaningar genom att försöka lösa en . Om vi t.ex. mäter jordbruket i enbart koldioxid, kan vi enkelt landa i incitament som t.ex. ökar produktionen av vete och majs – huvudingredienserna i snabbmat – som inte är hållbart ur ett folkhälsoperspektiv.

Vad är du mest optimistisk över gällande klimatförändringar och matförsörjning? 

– Vi upplever ett stadigt större intresse och en vilja till samarbete – det såg vi på sommarens EAT-konferens. Vi ser att näringsliv, forskare, politiker och kockar förstår att vi måste förena våra krafter – och tänka och agera integrerat. När vi jobbar tillsammans kan vi, måste vi, kommer vi ändra systemet – för att ge vår planet möjligheten att fortsätta blomstra – och underlätta friska, hälsosamma liv för nuvarande och kommande generationer.

About us