Hagainitiativet intervjuar politiker

Hur ser riksdagens ekonomisk-politiska talespersoner på klimat, välfärd och möjligheter för Sverige?

Under våren 2014 har Hagainitiativet intervjuat riksdagspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner, i något fall chefsekonom och gruppledare i finansutskottet. Alla partier har erbjudits möjlighet att besvara enkätfrågorna.

Resultatet från intervjuerna visar att flertalet av partierna anser att Sverige bör gå före i klimatomställningen och dessutom att klimatomställningen i sig är jobbskapande och positiv för svensk välfärd.

Läs alla intervjusvar här

About us