Hagainitiativet stödjer initiativet Fossilfritt Sverige

Regeringen vill att Sverige blir ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inför klimatmötet i Paris startar regeringen initiativet Fossilfritt Sverige, där svenska aktörer ges möjlighet att synliggöra hur de bidrar till klimatarbetet. Initiativet lanserades vid en presskonferens den 4 november. Klimat- och miljöminister Åsa Romson lanserade initiativet tillsammans med några av aktörerna som ställt sig bakom initiativet; Mats Andersson, VD 4:e AP-fonden; Lena Westerholm, miljöchef ABB Sverige; Helene Samuelsson, miljöchef Preem samt Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet.

I Sverige finns redan många städer, kommuner och företag som visar vägen mot det fossilfria samhället genom ett aktivt klimatarbete. Inför klimatmötet i Paris vill regeringen ge dessa aktörer möjlighet att under ett svenskt paraply visa sitt ledarskap för en internationell publik. Syftet är att visa det pågående arbetet i Sverige – och samtidigt utmana andra aktörer och länder att stärka sitt engagemang.

Alla typer av aktörer såsom företag, kommuner, städer, organisationer, institut, investerare och nätverk kan skicka in en anmälan om att delta i initiativet Fossilfritt Sverige.

 

Samlad information om projektet finns here

Läs pressmeddelandet från regeringen here

Se pressträffen here

About us