Hagainitiativet vill se konkret politik för minskad klimatpåverkan

Igår presenterades Miljömålsberedningens slutbetänkande på DN Debatt och Hagainitiativet välkomnar igen den breda uppslutning som finns kring förslaget.

– Å ena sidan beklagar vi att beredningen har sänkt ambitionerna men å andra sidan finns nu ett tydligt mål inom transportsektorn att börja styra mot. Erfarenheterna visar att ambitiösa mål nås med råge, exempelvis nåddes målet om förnybar energi i transportsektorn där vi idag ligger på 23,4 % trots att målet var 10 % till 2020. Nu är utmaningen att överträffa målen igen och därför behövs skarpa styrmedel som kan bidra till detta. Ska vi lyckas med övergången till ett fossilfritt samhälle så behövs en rejäl tempohöjning med en konkret politik nu, säger Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet och sakkunnig i Miljömålsberedningen.

Läs pressmeddelande here

About us