Hagainitiativets nyhetsbrev januari

Några höjdpunkter från månadens nyhetsbrev:

  • Intervju med Ola Alterå, regeringens nya utredare för cirkulär ekonomi
  • Inbjudan till frukostmöte om Parisavtal och hållbarhetsmålen med civilminister Ardalan Shekarabi, Yvonne Ruwaida, statssekreterare, miljö- och energidepartementet m.fl.
  • EU ETS Remissammanställning inklusive Hagainitiativets remissvar
  • Goda exempel på minskad klimatpåverkan från företagen

Läs nyhetsbrevet here

About us