Hej Sofia Hyléen Toresson, vd HKScan Sweden

HKScan har nyligen satt målet att vara fossilfria till 2030 – varför är det viktigt att arbeta med klimatfrågan?
– Därför att arbeta med klimatfrågan är avgörande för vår lönsamma tillväxt. Dagens konsumenter vill kunna njuta av kött och samtidigt äta på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det är vårt ansvar på HKScan Sverige att möta de förväntningarna. Samtidigt ger det oss en finansiell tillväxt att kunna möta konsumentens efterfrågan idag och imorgon. Vi har ett mål att minska vårt koldioxidutsläpp med 95 procent till 2030.

Vad har du för förväntan på samarbetet i Hagainitiativet?
– Jag ser verkligen fram emot samarbetet, där vi delar kompetens och får nya infallsvinklar för att driva den hållbara utvecklingen av vårt samhälle framåt. Alla initiativ som gynnar reducering av klimatpåverkan och där vi kan ta en aktiv roll och vara en del av lösningen är positivt. Nätverket inom Hagainitiativet har fått oss att bli ännu mer handlingskraftiga, det är i diskussioner och dialog med andra som man kan hitta nya perspektiv och lösningar.

Hur ser du att HKScan bäst kan bidra till klimatomställningen?
– 9 av 10 konsumenter i Sverige uppskattar och vill äta kött. Det är vår uppgift att kunna erbjuda kött och charkvaror som är ansvarsfullt och hållbart producerat. Detta innebär ett ansvar inom hela värdekedjan från gård till gaffel. Där vi exempelvis utvecklar vårt samarbete med den enskilde bonden vad gäller genetik och foder. Det är också viktigt att sprida kunskap om våra friska och hälsosamma djur i Sverige. Samtidigt fortsätter vi att fasa ut fossila bränslen i vår verksamhet och utveckla lokala kretslopp på våra anläggningar. Jag är särskilt stolt över att vi hittills har reducerat våra fossila utsläpp med 74%, vilket ungefär motsvarar att alla personbilar, i en stad stor som Falun, står stilla under ett år. Vi på HK Scan vill leda utvecklingen av framtidens kött och ta ansvar för att svenska konsumenter ska kunna njuta gott kött i generationer framöver.

Varför bör vi äta mer svenskt kött?
– I Sverige har vi en av de mest hållbara djurproduktionerna i världen. Vi har friska djur som växer bra och kan smälta maten bättre, friska djur släpper ut mindre metan. Det är också så att huvuddelen av vårt svenska nötkött kommer från kosor som gett oss mjölk , vi är ganska bra på att ta tillvara på det djuret har att ge. Vi behöver svenskt kött för vårt naturliga kretslopp och öppna landskap som ger biologiskt mångfald och arbetstillfällen på landsbygden.

About us