Henrik Grenert: Från svart till grönt

Som privatperson och 4-barnspappa blir jag emellanåt frustrerad över den till synes låsta i klimatdebatten. Men, samtidigt som ”klimatångesten” ibland slår till så stärks också min insikt om att jag som privatperson har en stor möjlighet och tillika ansvar att genom ett ändrat beteende skicka viktiga signaler till min omgivning, till företag, politiker och andra. Signaler som säger att omställningen till det hållbara samhället är den enda vägen och att vi måste agera nu.

För att utmana mig själv och min familj så gick vi 2014 med i ett initiativ som hette ”Klimatsmarta järfällabor”. Målsättningen från Järfälla kommuns sida var att deltagarna under projektets gång skulle minska sina koldioxidutsläpp med minimum 15 %. Föreläsningar inom en rad teman genomfördes, ofta med inslag av mellanliggande tävlingar och diskussioner där vi deltagare lärde av varandra. Energiförbrukning, avfallshantering, konsumtion, resebeteende och livsmedel var några av de områden som genomgicks och diskuterades. Ett av flera exempel där vi i min familj medvetet jobbade med att ändra beteendet var inom energiförbrukning. Under nämnda tema i projektet gick vi med våra barn igenom de delar där vi skulle försöka åstadkomma en förändring. Det handlade väldigt mycket om vardagliga saker såsom att dra ner på innetemperaturen, korta ner duschandet, undvika ”stand by-el”, inte ha ljuset tänt i onödan etc. Visst, jag ska villigt erkänna att det ibland var lite ”gnissel” när temperaturen i vardagsrummet upplevdes som ”svalkig” men den riktigt viktiga erfarenheten var att vi som familj med rimligt enkla åtgärder sänkte vår elförbrukning under testperioden med ca 25 %.

Projektet ”Klimatsmarta järfällabor” är nu lagt till handlingarna och det totala slutresultatet för alla deltagande familjer var att vi i snitt reducerade våra koldioxidutsläpp med 27,6% under året som projektet pågick. Märk väl att detta resultat väldigt lite handlade om att vi fick tillgång till nya, glimrande tekniska lösningar. Mer handlade det om att vi genom ett ändrat beteende och konsumtionsmönster snabbt kunde göra en inte helt obetydlig skillnad.

Just det ändrade konsumtionsmönstret skickar viktiga signaler till företag och politiker om att vi som konsumenter och medborgare vill något annat än det som varit, att vi vill ställa om till ett smartare och mer hållbart samhälle. Jag tycker att det är extremt viktigt att vi som privatpersoner ser denna möjlighet att påverka. Ställ krav på politiker och företag så att de tydligt hör att det finns förväntningar på omställning från dig som privatperson!

Statoil Fuel & Retail Sverige AB (Statoil) är sedan ett antal år en del av Alimentation Couche-Tard, ett kanadensiskt företag med ca 90 000 anställda världen över. Inom drivmedel är vi mitt uppe i en spännande omställning från fossilt till förnybart, en transformation där vi i Statoil vill vara kundens partner i övergången ”från svart till grönt”.

Omställningen hittills kan exempelvis åskådliggöras på så sätt att Statoil i Sverige, bara under de senaste 5 åren har ökat andelen förnybart i vår sålda miles diesel från 5,0 % 2010 till upp till 30,0 % 2014. Vi har utöver detta ökat antalet fordonsgas- och B100- (100 % rapsbaserat drivmedel) anläggningar samtidigt som vi erbjuder E85 (85 % Etanol) på drygt 390 av våra stationer. Vår drivmedelsförsäljning 2014, ställt mot en volym med 100 % fossilt bränsle innebär en reduktion av koldioxidutsläpp på ca 630 000 ton vilket motsvarar ca 250 000 bilar som kör en årlig sträcka på 1500 mil.

Statoil som drivmedels- och serviceleverantör, utan egen produktion av drivmedel, vill tydligt skicka signalen om att vi omfamnar tanken på en snabbare omställning från ”svart till grönt”. Vi ser ett behov av långsiktiga och konkurrensneutrala styrmedel som förändrar läget idag då snart sagt alla fossila bränslen är billigare än motsvarande förnybara alternativ. Ekonomiska styrmedel som främjar framväxandet av en palett av drivmedel som ger störst klimatnytta är den naturliga vägen framåt. Är detta enkelt? Alldeles uppenbart inte! Men, allt börjar med att vi som företag, näringslivet i övrigt såväl som konsumenter skickar signalen om att vi inte ser något alternativ till en snabbare omställning mot ett mer hållbart samhälle!

About us