Henrik Grenert: Varje litet steg räknas!

I mitten av december presenterades regeringens utredning om en ”En fossiloberoende fordonsflotta 2030”. I den finns förslag och en målsättning till att uppnå en 80 %-ig minskning av koldioxidutsläppen fram till 2030. Det är ett ambitiöst mål som kräver tydliga politiska beslut och styrmedel för att få full kraft i utvecklingen mot målet.

Vi har också ett ambitiöst mål för att minska vår klimatpåverkan. Sedan 2009 har Statoil i Sverige jobbat med vår miljöstrategi ”505050 2020”. Målsättningen är att till 2020 reducera koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet med 50 %, och minska våra energikostnader med 50 %.  Därtill ska 50 % av konsumenterna uppfatta oss som det företag i drivmedelsbranschen som jobbar mest professionellt med miljöfrågan.

Men du kanske ställer frågan om det inte är våra kunders förbrukning av drivmedelsprodukter som ger den riktigt stora påverkan på miljön? Jo, det är helt korrekt att vår 505050-strategi ytterst fokuserar på vår egen verksamhets påverkan. Men, när det gäller utvecklingen från traditionellt fossilt till alltmer förnybart och därigenom vår möjlighet att hjälpa våra kunder till att minska deras påverkan så har vi inte på något sätt suttit passiva. Kunderna är vår viktigaste målgrupp och vi vill vara deras partner i utvecklingen inom drivmedelsområdet. För att få till det krävs långsiktiga, teknik- och konkurrensneutrala politiska styrmedel. Annars kan styrmedlen få helt motsatta effekter än de efterfrågade samt en del oönskade bieffekter. När den s.k. ”pumplagen” kom innebar den att bensinstationer som sålde vissa volymer skulle tillhandahålla ett förnybart drivmedel. Lagen kombinerades med en rad andra initiativ som kraftigt reducerade förmånsvärden, ibland fri parkering och befrielse från trängselskatt i Stockholm. När dessa förmåner nu tagits bort säljs nästan inga etanolbilar alls och kvar står vi med en onödig investering på 1,5 miljarder för drivmedelsbranschen, men framför allt med ett naggat förtroende för styrmedel från allmänheten. Hur nöjd är etanolbilsköparen idag? Och hur nöjt är klimatet?

Om man tittar lite mer i detalj på vårt eget arbete med att gå från fossilt till mer förnybart så ser man att vi med den drivmedelsportfölj vi idag har bland annat erbjuder följande alternativ:

  1. miles diesel med upp till 30 % förnybar inblandning
  2. miles bensin 95 med 5 % låginblandning av etanol
  3. Fordonsgas av olika typer och där andelen biogas totalt sett alltid uppgår till minst 50 %
  4. B100, en helt förnybar dieselkvalitet baserad på RME
  5. E85, drivmedel med upp till 85 % etanol

Gör man ett räkneexempel och jämför vår drivmedelsvolym av olika typer 2013 med motsvarande totalvolym som till 100 % består av fossilt drivmedel så visar detta att den sistnämnda skulle inneburit högre koldioxidutsläpp på över 500 000 ton, eller för den delen cirka 70 000 bilar som alla åker ett varv runt jorden!

Låt oss ta oss tillbaka lite grann till vårt ”505050 2020”-arbete. Inkluderar man de som jobbar på våra franchisedrivna stationer så är vi uppemot 4000 personer som håller vår verksamhet igång ”24/7” och som deltar i de runt 100 miljoner kundmöten som vi har glädjen att ha årligen. Den här omfattningen av kundkontakt ger oss en fantastisk möjlighet, men också att stort ansvar i att hjälpa våra kunder till att göra rätt val i olika typer av miljöfrågor.

För att öka fokus på energi-/miljöfrågan så genomförde vi under 2013 en beteendekampanj på stationerna. Under ett halvår skapade vi en tävling och gav ut månatliga priser till den station som skickade in det bästa ”energispartipset” till hur vi kan reducera avtrycket på miljön och spara kostnader. Sammantaget fick vi in hundratals tips från stationerna, förslag som vi på olika sätt kommer att jobba vidare med för att omsätta i praktiken. Det är naturligt för en detaljistkedja som vår att ha olika säljtävlingar. Det triggar och inspirerar och gör arbetet roligt. Nu tog vi det lite udda beslutet ”tävla i miljö” och det fick avsedd effekt på engagemang och fokus! Vi kan varmt rekommendera andra organisationer att just använda tävlingsmomentet för att ytterligare stärka engagemanget i arbetet med miljöfrågor.

Slutligen, låt mig återkomma till ett bra sätt att exemplifiera att varje litet steg räknas eller för den delen att ”varje liter räknas”. För det är ju så att den sparade litern är den bästa, både för plånbok och för miljö. I vår miles diesel resp. miles bensin 95 har vi tillsatt multifunktionella additiv som enligt oberoende tester visar att förbrukningen vid regelbunden användning av just dessa produkter går ner med upp till 2,0 % resp. 2,7 %. Den kritiskt lagda kan måhända drista sig till att tycka att det inte gör någon större skillnad på vare sig miljö eller plånbok men räknar man lite på det hela så innebär det viktiga effekter för såväl miljön som för såväl privatbilistens och det större åkeriets ekonomi. Framförallt blir effekterna betydande om man ser till vår totala fordonsflotta, något som stärker tesen om att ”varje litet steg räknas!

About us