HKScan fjärrvärmesatsar i Kristianstad

Åtgärd: Från gasoleldning till fjärrvärme som produceras av biobränsle och biogas
Utsläppsreducering: En årlig minskning med 2700 ton koldioxid, vilket motsvarar 1 % av Kristianstads kommuns totala utsläpp
Återbetalningstid: 12 månader

About us