HKScan Skara energieffektiviserar

HKScan byter från fossilt bränsle (olja) till fjärrvärme och biogas i Skarafabriken. Fjärrvärmen produceras med hjälp av fliseldning och biogas som utvinns från soptippen.

Utsläppsreducering: Minskar energianvändningen med 11 500 MWh/ år vilket motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen med ca 3 500 ton koldioxid.

Återbetalningstid: Åtgärden innebär en investering på 4,5 MSEK som har en återbetalningstid på cirka 2 år.

About us