Intervju med Britta Sannel, universitetslektor i naturgeografi, Stockholms universitet

Vad handlar din forskning om?
– Min forskning handlar om klimatförändringar och permafrost, alltså mark i Arktiska områden som är så kall att den är frusen året om. Jag försöker bland annat ta reda på hur permafrosten har påverkats av klimatförändringar under de senaste decennierna, och tar också ”tempen” på permafrosten för att förstå hur marktemperaturen förändras i dagens klimat.

Varför anser du att din forskning är relevant för omvärlden att veta mer om?
– Marken i permafrostregionen innehåller nästan dubbelt så mycket kol som det finns i atmosfären! Så permafrosten är som en tickande ”kolbomb”… När klimatet blir varmare tinar marken och då kan döda växtrester och annat organiskt material som tidigare har varit fruset brytas ner av bakterier som frigör växthusgaser, både koldioxid och metan. Risken finns alltså att vi hamnar i en ond spiral där global uppvärmning leder till ökade utsläpp av växthusgaser från tinande permafrost, som i sin tur ytterligare förstärker uppvärmningen o.s.v.

Om du fick säga en enda sak till Sveriges företagsledare – vad skulle detta då vara?
– Det är ytterst angeläget att snarast möjligt kraftigt begränsa våra utsläpp av växthusgaser. De som är unga idag kommer att ställa mycket högre krav på att varor och tjänster är klimatsmarta, så varför inte ta tillfället att vara med och leda omställningen?

About us