Intervju med Carl von Schantz, tf vd, Lantmännen Agroetanol

EU-kommissionen presenterade nyligen en färdplan för förnybar energi, hur ser ni på förslaget? 

– Om vi börjar med det positiva, så är det bra att det verkar bli ett fungerande regelverk för fasta biobränslen. Negativt är Kommissionens förslag till utfasning av grödbaserade biodrivmedel, där vi tycker att man hamnat helt fel och tyvärr drar dåliga och bra biodrivmedel över en kam. Man vill fasa ut alla grödbaserade biodrivmedel, men vi menar att man istället borde skärpa kraven på klimateffektivitet och hållbarhetskriterierna samt  kontrollerna vid produktionen av grödorna. Mycket av den negativa synen på grödbaserade biodrivmedel kommer av kritiken mot palmoljeproduktionen i Sydostasien och då borde man snarare skärpa kraven på den typen av produktion och inte fasa ut grödbaserade biodrivmedel som bevisligen är hållbara och klimateffektiva.

Vissa biodrivmedel som tillverkas av jordbruksgrödor ska fasas ut enligt kommissionens förslag, varför? 

– Grödbaserade biodrivmedel har kritiserats för att de inte är klimateffektiva eller hållbara samt att de driver upp livsmedelspriserna. Att priserna drivs upp stämmer dock inte, för i dag har vi låga priser på jordbruksprodukter, samtidigt som biodrivmedelsproduktionen aldrig har varit större. Det finns vissa grödbaserade biodrivmedel som inte håller måttet, men för den sakens skull skall man inte straffa ut de biodrivmedel som är hållbara. Lösningen är regelverk som gynnar hög klimatnytta och straffar grödproduktion som inte är hållbar, t ex om den bygger på att regnskogar huggs ned.

Kommer det bli svårt för Sverige klara målet om en fossilfri fordonsflotta utan biodrivmedel från jordbruksgrödor?

– Det blir nog i det närmaste omöjligt, för hållbara grödbaserade biodrivmedel är nödvändiga för att nå visionen om fossilfritt, vilket bl a FFF-utredningen var tydlig med. Förvisso innebär inte Kommissionens förslag om utfasning av grödbaserade biodrivmedel ett förbud, men det skickar definitivt en förödande signal och hela branschen kommer att tappa momentum. Eventuella investerare i andra typer av biodrivmedel kommer att tveka inför de stora investeringar som behövs när de vet att EUs politik och regelverk kan svänga 180 grader på bara något år. Det rör sig om mångmiljardinvesteringar med långa avskrivningstider – och kan man inte lita på lagstiftarna så kommer ingen att våga satsa.

Vad gör ni på Agroetanols anläggning i Norrköping?

– Vi kör för fullt med lönsamhet och utvecklar kontinuerligt vår produktion och våra affärer. I nuläget exporterar vi merparten av vår etanol till Tyskland, för där har man styrmedel som premierar vår extremt klimateffektiva etanol. Vi använder restprodukter tillsammans med spannmålen och kommer att öka denna produktion rejält de kommande åren. På produktsidan diversifierar och utvecklar vi offensivt med allt bättre proteinfoder, grön material och fler etanolapplikationer. Tillsammans med Scania driver vi också det kommersiella projektet Etha, vilket ger nästan helt klimatneutrala tunga transportlösningar, som bygger på vår etanol och Scanias senaste dieselmotorer. Målet är att få ut 300 lastbilar på vägarna inom fem år och lösningen har rönt stort intresse i såväl Sverige som övriga EU. Vi utvecklar också en svamp för att producera proteinrika livsmedel och vann nyligen en fin silvermedalj i en mattävling på Grythyttan med vårt svampprotein.

Vad önskar du dig inför julen?

– Snö och kyla. Låt oss göra allt vi kan för att minska den globala uppvärmningen.

About us