Johan Widheden: Partnerskap är nyckeln

”Tillsammans” och ”tillit” var ledord för mig i förhoppningens tid 2015. Tillsammans över gränser. Mellan företag, i livscykeln, branschorganisationer, NGOs, regeringar och mellan människor. Flyktingkris, ett globalt klimatavtal och globala hållbarhetsmål. Alla har haft inverkan på vad som hänt sedan dess.

Länder drar sig ur IPCC och president Donald Trump vill, inte helt överraskande, att USA lämnar Parisavtalet, även om det nu låter som om de kan tänka sig att stanna med bättre villkor. Dessa villkor har dock klimatet inte har råd med, speciellt med tanke på att de Nationally Determined Contributions (NDCs) som idag finns i avtalet inte räcker för att hålla världen under 2 graders uppvärmning. Enskilda stater i USA fortsätter dock arbetet eftersom de förstår att det leder åt helt fel håll att satsa på fossila bränslen. Ekologiskt som ekonomiskt. Sol och vindkraft är de billigaste sätten att producera el redan idag i delar av världen. I Chile, Dubai, Abu Dhabi och Mexiko har vi sett solenergikontrakt på kring 30 dollar per megawattimme och Vattenfall har vindkraftkontrakt på strax över 50 dollar. Svårt att slå, även för naturgas.

USA:s president bidrog till att sätta klimatet på agendan igen och det visade sig att många länder hade viljan att plocka upp stafettpinnen för att tillsammans arbeta vidare. För samhället, men även för framsynta företag, är detta positivt. Även om vi ser revolutionerande innovationer och att marknadskrafterna i många fall driver åt rätt håll, så behövs politiken för att vi skall ha en chans att hålla oss under 2 graders uppvärmning. För att politiken skall våga ta de steg som krävs behöver så många företag som möjligt visa vilja att ta steg åt samma håll och att vi kan fortsätta vara framgångsrika företag i transformationen. Vi måste göra det tillsammans.

Klimatet är viktigt, men det finns många andra frågor som ses som mer akuta i regioner och länder, t.ex. tillgång till rent vatten och ren luft. Bägge går dock till stor del hand i hand med klimatförändringarna. Det är glädjande att FN:s globala hållbarhetsmål har mer och mer inflytande på nationell politik genom Agenda 2030 och fler och fler företag baserar sin hållbarhetsstrategi på målen och visar hur de bidrar till dessa. Detta behövs för att skapa ett bättre samhälle, tillsammans.

Inom Nouryon (f.d. Akzo Nobel Speciality Chemicals) plockar vi upp de globala hållbarhets- och klimatmålen inom ramen för vår uppdaterade hållbarhetsagenda Planet Possible. Vi fokuserar på sex av de sjutton globala hållbarhetsmålen, där nummer sjutton, partnerskap i mina ögon är viktigast för att vi skall lyckas med alla andra mål. Partnerskap över livscykeln med andra företag, med universitet och med myndigheter, för att utveckla produkter som skapar så stora värden som möjligt, för oss, miljön och samhället.

Vi siktar på att i Sverige vara koldioxidneutrala 2030 och i hela företaget 2050, vi inkluderar ett pris på koldioxid i våra investeringskalkyler och fortsätter att utveckla produkter som minskar klimatpåverkan över hela livscykeln, jämfört med konkurrerande produkter.

Vi har även ett helt nytt fokus på våra sociala värden och hur vi bidrar till samhället, i form av sociala, ekonomiska och miljömässiga värden.

Värden som vi har glädje av tillsammans.

Johan Widheden, Global hållbarhetsexpert, Nouryon

Vi fokuserar på sex av de sjutton globala hållbarhetsmålen, där nummer sjutton, partnerskap i mina ögon är viktigast för att vi skall lyckas med alla andra mål. Partnerskap över livscykeln med andra företag, med universitet och med myndigheter, för att utveckla produkter som skapar så stora värden som möjligt, för oss, miljön och samhället.

About us