Johanna Grant: 15 år kvar att ställa om fordonsflottan- hinner vi?

Transporterna är Sveriges enskilt största utsläppspost och står för ca en tredjedel av de nationella utsläppen. Att nå Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 innebär att en enorm förändring måste ske under kort tid.

Gröna Bilister anser att målet går att uppnå och vill därtill se en höjd ribba med sikte på fossilfrihet. Klimatet väntar inte. Idag kan vi konstatera att det bubblar i många områden. Förutsättningarna för elbilism är stora. I ljuset av rådande skandal med omfattande emissionsfusk i den s.k. ”Dieselgate” har tiden förmodligen aldrig varit mer mogen att vända utvecklingen till renare bilism. Teslas prisvärda ”folkbil” Model 3 skulle kunna bli en matchvändare år 2017. Därtill har Sverige alla möjligheter att producera inhemskt biodrivmedel av svensk råvara och skapa fler jobb på landsbygden.

Personligen gläds jag över att delandets ekonomi är på frammarsch då utbudet av bilpooler, delnings-och samåkningstjänster växer. Försäljningen av elcyklar och motionscyklar slår nya rekord vilket gör att allt fler kan skippa bilen under milen. I våra kommungranskningar erfar vi att utvecklingen på ett övergripande plan går åt rätt håll, men tyvärr för långsamt.

Parallellt pågår många kontraproduktiva trender för 2030-målet. Efter flera års minskande av koldioxidutsläpp från vägtrafiken ökar nu utsläppen. Bland annat p.g.a. att takten för personbilars energieffektivitet avtagit. Allt fler väljer törstiga fyrhjulsdrivna fordon, så länge marknaden får bestämma drar fossilbilen det längsta strået. Än förekommer många osäkerheter som gör att fordons- och bränsleindustrin står och stampar, inte minst EU:s förkastliga statsstödsregler som innebär att förnybara drivmedel aldrig får vara billigare än fossilt bränsle. Det slår krokben för biodrivmedels viktiga frammarsch som nu påtvingas bisarra skatteökningar. Samtidigt pumpar vi alltmer miljö- och människoskadlig olja från Ryssland och Nigeria i tanken. Listan kan göras längre.

Så vad krävs? Av ovan att döma, mycket! Gröna Bilister anser att tre ben måste gå åt samma håll: BeteendetBilen and Bränslet. Att göra bilen ren och energieffektiv är en central uppgift då Sverige är ett avlångt land. Detta sätter krav på kraftiga stimulanser och tekniska framsteg. Men det räcker inte. Den miljöbästa bilresan är ju trots allt den som inte har skett. Vi behöver därför åtgärder som även leder till att alternativ till bilen främjas och tillgängliggörs för människor, främst i städer där bilen tar plats. Utgångspunkten ”lätt att göra rätt” måste råda då minsta motståndets lag är en stark kraft för att få den breda massan att ändra beteende. För den uppgiften krävs en större förståelse för vad som driver människors attityder och ambitioner.

Gröna Bilister vill därför se ett större fokus på beteendeförändringar i alla led. Och vi vill se mod. Politiska styrmedel är viktiga, men även näringslivet har en avgörande roll att spela. Inte bara genom att skapa förutsättningar för sina medarbetares möjlighet till klimatsmart mobilitet och i köp av transportrelaterade tjänster. Utan även att se sin affärsmässiga koppling till klimatfrågan och använda den drivkraften för att göra hållbara affärer. Tiden är knapp.

About us