Johanna Schelin: Alla små förbättringar gör skillnad

Då börjar sommaren 2012 lida mot sitt slut och jag kan bara konstatera att vädret har varit högst varierande och rikt på nederbörd i Småland där jag spenderat min semester. Mycket talar för att vi redan har fått ett varmare och regnigare klimat, men trots det upplevs klimatdebatten som sval.

McDonald´s gick i slutet av juni in som ny medlem i Hagainitiativet. Att kunna nätverka med övriga medlemsföretag samt dela med oss av goda exempel är en möjlighet att fortsätta att utveckla det omfattande klimatarbete vi har ägnat oss åt under många år. Inom McDonald´s arbetar vi med hela kedjan när det gäller klimatfrågan, från jord till bord och återvinning. Som bekant står inom restaurang- och livsmedelsbranschen de indirekta utsläppen från leverantörerna för merparten av de totala koldioxidutsläppen. Därför är det oerhört viktigt för McDonald´s att arbeta långsiktigt och nära tillsammans med våra leverantörer för att utvecklas hållbart tillsammans.

Genom att erbjuda våra gäster en bred meny som omfattar nötkött, kyckling, vegetariska alternativ samt som enda restaurangkedja även miljöcertifierad MSC-märkt Östersjötorsk ger vi våra gäster en möjlighet att äta varierat. McDonald´s är restaurangbranschens största inköpare av svenskt nötkött. Cirka 90 % av det nötkött som McDonald´s köper kommer från mjölkkor. Att få både mjölk och kött från samma djurpopulation ger lägre utsläpp per producerat kilo livsmedel. Utveckling av förpackningar är ett annat område som påverkar våra indirekta utsläpp. Målsättningen är 100 % förnyelsebart material för våra förpackningar och idag ligger vi på ca 90 %. Också små steg får stora effekter hos oss.

Genom mindre justeringar av designen på plastskeden till McFlurry har 286 ton plast sparats, övergången till pappersskål istället för plast till våra sallader har medfört att ca 1 936 ton plast sparas. Att använda återvunnet material istället för jungfruligt är en annan viktig åtgärd. Våra servetter och mugghållare består av 100 % återvunnet material, övriga pappersförpackningar innehåller mellan 40 och 70 % återvunnet material.

Ett annat exempel på hur vi minskar våra indirekta utsläpp är att vi återvinner vår använda frityrolja och den blir till den naturbiodiesel som delvis driver lastbilarna som levererar råvaror till våra restauranger. Tillsammans med vår logistikpartner HAVI Logistics, har vi satt ett mål på 95 % förnyelsebara bränslen, naturbiodiesel och RME, till 2020. Under 2011 låg vi på cirka 34 % förnyelsebart. Det ger en årlig besparing på cirka 640 ton koldioxid.

Som sagt, klimatdebatten är sval och det är nog inte förrän under 2013 vi kan förvänta oss att den tar ny fart då nästa klimatrapport från IPCC offentliggörs. Klimatrapport eller ej – det är smärre åtgärder som sker varje dag som måste till, inom den egna verksamheten eller i leverantörsledet, för att vi skall lösa klimatfrågan. Tack vare mötet med 430 000 dagliga gäster i våra restauranger har vi möjlighet att göra skillnad. Det är därför som alla små förbättringar i alla led som vi kan kontrollera är av så stor vikt.

About us