Klimatfördelar med nytt intransportsystem

HKScan har startat upp ett nytt system för planering av intransport av djur. Varje år rullar transportbilarna ca 6,8 miljoner km på svenska vägar och 60 procent av den sträckan går de tomma. Det nya systemet gör det bl a möjligt att reducera antalet körda mil markant vilket redan nu, två månader efter implementering, innebär en besparing på ca 3000 km i veckan eller 3,2 ton koldioxid.

Read more here

About us